Image of Malin Maarud

Malin Maarud forlater GroupM Norway etter 8 år og blir operasjonell sjef for den norske avdelingen av det Oslo- og Stockholmbaserte digitalbyrået Journey Group.

Malin Maarud har de siste årene vært direktør for programmatiske reklamekjøp i mediebyrågrupperingen GroupM. Fra 1. mai skifter hun beite, og blir ny COO (Chief Operating Officer) i  det nylig fusjonerte Journey Group. Erling Løken Andersen fortsetter som CEO.

- Vi har hårete vekstambisjoner - både norske og  nordiske – med vår nye byråsatsing. Malin har vært en nøkkelspiller i GroupMs utvikling av en faglig sterk programmatisk avdeling. Hun er et  usedvanlig ledertalent, med strategisk tyngde, gjennomføringskraft og kundetekke - og er  definitivt moden for større oppgaver. Vi er knallfornøyde med at Malin har takket ja til å lede  byråets norske avdeling i jakten på nye kunder, kolleger og ekspansiv vekst, sier Journey  Groups norske grunnlegger og CEO, Erling Løken Andersen.

Journey Group ble skapt gjennom fusjonen mellom det norske digitalbyrået Omega Group og svenske Raw Digital i fjor høst. Selskapet teller nå cirka 55 ansatte i Oslo og Stockholm, og hadde i fjor en samlet byråinntekt på nærmere 75 millioner kroner. På byråets kundeliste står blant annet Axo Finans, Haglöfs, Svenska Dagbladet og Møller Mobility Group.

- Det er mye som trigger meg med Journey Group. Det å få lov til å være med å bygge opp et nytt nordisk digitalbyrå ser jeg på som en unik mulighet. Jeg motiveres av mulighetsrommet ved å jobbe med oppstartsbedrifter, og hos Journey finner jeg både gründermiljøet og store visjoner for videre vekst. I tillegg får jeg fortsette å jobbe i krysningspunktet mellom teknologi og markedsføring.

- Kjernen i Journey er sterke og personlige relasjoner med kundene, noe jeg mener er helt avgjørende for at man skal lykkes. Vi skal sikre de beste leveransene til våre kunder gjennom Journeys helhetlige tilnærming til merkevarebygging og datadrevet markedsføring, sier Malin Maarud.

Hun trer snart inn i den nordiske ledergruppen, med spesielt ansvar for strategisk utvikling av virksomheten og den norske staben på 40 ansatte.